Make your own free website on Tripod.com

Consolidated Vultee R2Y-1

Typ:

Uzupełnienie wkrótce

Opis powstania i rozwoju

Dane taktyczno techniczne

Konstrukcja:

Napęd:

Uzbrojenie:

Dane techniczne:

Długoœć  
Rozpiętoœć  
Powierzchnia noœna  
Masa własna  
Masa całkowita  
Prędkoœć maksymalna  
Prędkoœć minimalna  
Pułap normalny  
Zasięg  

Powrót do samolotów amerykańskich

Powrót do strony głównej