Make your own free website on Tripod.com

Bristol Bulldog

Typ :

Bristol Bulldog

Historia powstania i rozwoju

 

Dane taktyczno-techniczne

Konstrukcja:

Napęd:

Uzbrojenie:

Dane techniczne: .

Rozpiętość  
Długość  
Wysokość  
Powierzchnia nośna  
Masa własna  
Masa całkowita  
Prędkość maksymalna  
Prędkość minimalna  
Wznoszenie  
Pułap  
Zasięg  

 

Powrót do samolotów angielskich

Powrót do strony głównej