Make your own free website on Tripod.com

Westland Whirlwind

Typ: myśliwski

Opis powstania i rozwoju

W latach poprzedzających II wojnę światową Wielka Brytania, podobnie jak inne ówczesne mocarstwa, pod groźbą zbliżającego się konfliktu zbrojnego postanowiła zmodernizować lotnictwo wojskowe. W 1936 zostały wydane wymagania techniczne F.37/35 na samolot myśliwski uzbrojony w 4 działka. Pierwszym samolotem, który spełnił te wymagania był jednomiejscowy Whrlwind wyprodukowany przez zakłady Westland. Konstruktor samolotu, inż. Peter od początku przyjął koncepcję budowy samolotu dwusilnikowego o bardzo nowoczesnej sylwetce i układzie wolnonośnego dolnopłata. Oblot prototypu noszącego również oznaczenie P-9 (nr fabryczny L6844) odbył się 11.10.1938. Już w próbach odkryto skutki błędu, jakim było zastosowanie prototypów silników na prototypie płatowca. Zakłady Rolls-Royce zajęte produkcją silników Merlin nie były w stanie dopracować silników Peregrine. To zaważyło na przyszłości Whirlwinda i spowodowało, że łącznie zbudowano tylko 116 egzemplarzy tego samolotu. Służyły one w dwóch dywizjonach: 263 i 137. Ostatni Whirlwind używany przez zakłady Westland i noszący cywilne znaki G-AGOI został wycofany ze służby w 1947 roku.

Dane taktyczno-techniczne

Konstrukcja: dwusilnikowy, wolnonośny dolnopłat, kadłub o konstrukcji skorupowej, skrzydła o dość dużym wydłużeniu były niedzielone i miały obrys prostokątno-trapezowy, konstrukcja dwudźwigarowa z pracującym poszyciem, klapy umieszczone był na krawędzi spływu prostokątnej części płata, a automatyczne skrzele na krawędzi natarcia części trapezowych, podwozie klasyczne, całkowicie chowane w locie.

Napęd: 2 rzędowe, 12-cylindrowe silniki Rolls-Royce Peregrine (po 885 KM) chłodzone cieczą, śmigło trójłopatowe, chłodnice cieczy umieszczone były w przykadłubowej części płata i zasilane przez szczelinę w krawędzi natarcia.

Uzbrojenie: 4 działka HS Mk.I kalibru 20 mm

Dane techniczne:

Długość 9,83 m
Rozpiętość 13,70 m
Powierzchnia nośna 23,2 m2
Wysokość 3,20 m
Masa własna 3770 kg
Masa całkowita 5165 kg
Prędkość maksymalna 580 km/h
Prędkość wznoszenia 6,6 m/s
Pułap normalny 9000 m
Czas trwania lotu 1 h 15 min.

Powrót do samolotów angielskich

Powrót do strony głównej