Make your own free website on Tripod.com

Morane Saulnier MS-450

Typ: jednosilnikowy, jednomiejscowy, myśliwski

Opis powstania i rozwoju

 

Dane taktyczno-techniczne

Konstrukcja:

Napęd:

Uzbrojenie:

Dane techniczne:

Długość  
Rozpiętość  
Wysokość  
Powierzchnia nośna  
Masa własna  
Masa całkowita  
Prędkość maksymalna  
Prędkość minimalna  
Czas wznoszenia na 5000 m  
Pułap normalny  
Zasięg  

Powrót do samolotów francuskich

Powrót do strony głównej