Make your own free website on Tripod.com

Nikol A-2

Typ: wodnosamolot szkolno-rozpoznawczy

Opis powstania i rozwoju

Założenia techniczne dla okrętu ORP Gryf sformułowane jeszcze w 1930 roku przewidywały posiadanie samolotu pokładowego. Na ich podstawie opracowano projekt amfibii A-2 oraz wyrzutni katapultowej. Od koncepcji zastosowania samolotu na ORP Gryf jednak odstąpiono. Dopiero w 1935 roku podjęto budowę tej amfibii na zasadach półamatorskich w warsztatach parku lotniczego w Pucku Konstruktorem samolotu został inż. Jerzy Nikol. Oblot nastąpił 04.03.1939. Dowództwo marynarki wykazało zainteresowanie tym samolotem, ale jako szkolnym i patrolowym z możliwością wykorzystania w eskadrze rzecznej.

W trakcie działań wojennych samolot ewakuowano do bazy w Helu, gdzie uległ zniszczeniu w czasie bombardowania. Po kapitulacji zainteresowało się nim lotnictwo niemieckie i wywieziono go do jednej z baz na terenie Niemiec, gdzie został odremontowany i oznaczony rejestracją D-GÖTZ. Wykorzystano go później w celach ekspozycyjnych.

Dane taktyczno-techniczne

Konstrukcja: jednosilnikowy górnopłat wolnonośny. Amfibia łodziowa przeznaczona do szkolenia i patrolowania. Konstrukcja drewniana. Liczba osób załogi: 2. Płat dwudźwigarowy, trójdzielny, pokrycie do  II dźwigara sklejką, reszta płótnem: Skrzydła podzielono wewnątrz na kilka wodoszczelnych grodzi. Usterzenie pionowe - podwójne. Statecznik poziomy przestawialny. Kadłub łodziowy, półskorupowy, podzielony na kilka wodoszczelnych ~ grodzi. Kabina załogi odkryta. Pod skrzydłami boczne pływaki stabilizujące. Podwozie kołowe podciągane pod dolną powierzchnię płata. Płoza ogonowa stała.

Napęd: silnik rzędowy 4-cylindrowy, chłodzony powietrzem, DH Gipsy Major o mocy 96 kW (130 KM): Śmigło trójłopatowe, drewniane pchające

Uzbrojenie:

Dane techniczne:

Długość 7,7 m
Rozpiętość 12,6 m
Wysokość 3,1 m
Powierzchnia nośna 21,5 m2
Masa własna 630 kg
Masa całkowita 950 kg
Prędkość maksymalna 147 km/h
Prędkość wznoszenia 2,4 m/s
Pułap normalny 3800 m
Zasięg 600 km

Powrót do samolotów polskich

Powrót do strony głównej